gestor energeticoGestoria Energètica són el conjunt de tasques relacionades amb el subministrament i consum d’energia, i en particular amb la necessitat de realitzar un ús eficient de l’energia. La gestió energètica consumeix recursos valuosos per a una organització a causa de la seva complexitat.

La gestió energètica és realitzada pel Gestor Energètic que és la peça clau perquè una empresa o administració pública pugui assolir els seus objectius d’eficiència i estalvi d’energia.

L’objectiu del Gestor Energètic és optimitzar de forma sistemàtica i contínua el consum energètic de la seva instal·lació (enllumenat exterior, edifici, indústria).

El coneixement de OSAD-Gestiona Energia sobre les tecnologies d’estalvi energètic i la seva total independència de subministradors d’energia o fabricants de material li garanteixen l’òptima gestió energètica de la instal·lació.

OSAD-Gestiona Energia ha dissenyat una planificació de servei adequada a les característiques del contractant en funció del seu perfil de consum o de les característiques de la seva instal·lació:

 • Comunitats
 • Comerç
 • Hosteleria
 • Oficines
 • Edificis sector Terciari
 • Pimes

Entre d’altres aquests serveis inclouen:

 • Diagnosi i recomanacions de millora
 • Estudi termogràfic de quadres elèctrics
 • Informació periòdica d’equips i productes eficients
 • Visites periòdiques
 • Informes periòdics
 • Accions de conscienciació
 • Anàlisi i control de factures d’electricitat, gas o altres combustibles