OSAD-Gestiona Energia és una empresa de Gestió Energètica que sorgeix per donar resposta a la necessitat del sector empresarial, i en alguns casos residencial, de tenir un soci de referència que aconsegueixi un estalvi real en els costos energètics. L’ús eficient de l’energia significa augmentar la competitivitat dels nostres clients que els permeti treballar en la recerca de l’excel·lència dels seus productes i serveis.

OSAD-Gestiona Energia es dedica a analitzar, gestionar i controlar el consum energètic dels seus clients, per tal d’assegurar un estalvi en els costos de subministrament d’electricitat i gas per millorar la seva competitivitat.

OSAD-Gestiona Energia vol ser el soci de referència dels seus clients en la gestió i control de l’ús de l’energia, no des del punt de vista d’un venedor de serveis tradicional, si no des del punt de vista d’un soci que vetlla per els interessos del seu client amb transparència i honestedat.

Des de OSAD-Gestiona Energia volem desenvolupar la nostra activitat amb EFICIÈNCIA, COMPETITIVITAT i EXCEL·LÈNCIA en benefici del ÚS RACIONAL de la ENERGIA.

Per a això OSAD-Gestiona Energia ofereix els serveis de:

  • Diagnosi energètica
  • Auditories energètiques
  • Monitorització de consums
  • Gestoria Energètica
  • Optimització de contractació
  • Formació i sensibilització
  • Certificació Energètica